Vergeten meesters

Great Dutch Novel over kijken – en zien

Info

Naast omslagen voor non-fictie uitgaven ontwerp ik ook omslagen voor romans. Dat is bijzonder en leuk werk; ik lees het manuscript en bespreek de inhoud van het boek met uitgever en auteur. In dit geval sprak ik uitgebreid met Daniël Rovers. Met als resultaat een zowel inhoudelijk als aantrekkelijk omslag. De collage van het samengestelde portret op de voorzijde zet zich door in de overige elementen. De eigenzinnige schreefloze (U8) letter past er wonderwel bij.

Ons Huis (our home)

Compilation album

Info

Ons Huis (our home) is a luxuriously executed album, that can grow over time.
Every time the Hendrick de Keyser association opens a new Museum House, a new accompanying section appears that you can collect in the album.
On a map, you can mark which houses you have visited. With the bookmark, the timeline is always at hand. There is also a section that relates to your own living situation and your dreams with regard to housing. On the notepad you can write down memories, new insights and ideas. In the pouch, situated at the back of the album, you can store postcards, clippings, etc.
Ons Huis is available on the website of the Hendrick de Keyser association.

Product photography: Justina Nekrašaitė

Ons Huis

Verzamelalbum

Info

Ons Huis is een fraai uitgevoerd verzamelalbum dat kan groeien met de tijd.
Telkens als Vereniging Hendrick de Keyser een nieuw Museumhuis opent, verschijnt er een nieuw bijbehorend katern dat je in het album kunt bewaren. Op de landkaart kunt je markeren welke huizen je hebt bezocht. Met de boekenlegger is de tijdlijn altijd bij de hand. Ook is er een blad dat betrekking heeft op je eigen woonsituatie, je woonwensen en je dromen m.b.t. wonen. Op het notitieblok kun je herinneringen, nieuwe inzichten en ideeën kwijt. In de verzamelenvelop achterin kun je ansichtkaarten, knipsels etc. bewaren.
Ons Huis is verkrijgbaar op de site van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Productfotografie: Justina Nekrašaitė

Pagina's