Nieuw Amsterdam uitgevers

Nieuw Amsterdam is een moderne uitgeverij die zich toelegt op boeken, literaire tijdschriften en multimedia. De uitgeverij richt zich op de publieksmarkt en daarbinnen op de terreinen van literatuur, kunst, cultuur, wetenschap en maatschappij. Door middel van samenwerking met dagbladen, radio, televisie en internet positioneert Nieuw Amsterdam zich in een multimediale omgeving.

nieuwamsterdam.nl